Vakanüvis ne demektir?

Vakanüvis ne demektir?

Tarih 24.05.2021 - 00:32 24.05.2021 - 00:32 Bülent Deniz

Vakanüvis ne demektir?

Osmanlı Devleti zamanında saltanatın tarihî olaylarını kaydetmekle görevlendirdiği kişilere verilen isimdir.

Devlet görevlisi olarak kabul edilmektedirler.

Her yılın sonunda saraya o yıl içinde ölen önemli şahısların biyografilerini vermekle yükümlüdürler.

Osmanlı Devleti'nin tarihi kayda geçirmekteki özeni, Osmanlı tarihinin vakanüvisler tarafından detaylı olarak korunmasını ve saklanmasını sağlamıştır.

Osmanlı tarihine ait bilgilerin en önemli bölümü vakanüvisler aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde resmi bir kurum halini almıştır. 

Divan-ı Hümayun'a bağlı ilk resmi vakanüvis Halepli Mustafa Naima, sonuncusu ise Abdurrahman Şeref olup Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük vakanüvis Ahmet Cevdet Paşa olarak kabul edilir. 

17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi ve Halepli Mustafa Naima önemli vakanüvisler arasındadır.

Naima tarihi, Keşfüz Zunun, Miratü'l Memalik dönemin en önemli eserleridir.

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet devrinin meşhur vak'anüvisi Tursun Bey'dir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@