Türkiye'deki göçlerin mekansal etkileri nelerdir?

Türkiye'deki göçlerin mekansal etkileri nelerdir? Göç veren yerlerin özellikleri nelerdir? Göç alan yerlerin özellikleri nelerdir? Göç nedir? Neden göç edilir? İşte detaylar...

Coğrafya 22.12.2020 - 23:33 22.12.2020 - 23:33

Türkiye'deki göçlerin mekansal etkileri nelerdir? Göç veren yerlerin özellikleri nelerdir? Göç alan yerlerin özellikleri nelerdir? Göç nedir? Neden göç edilir? 

GÖÇ NEDİR? NEDEN GÖÇ EDİLİR?

Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme eylemi.

 Göçlerin Nedenleri 

 1) Doğal Nedenler

İnsanlar bulundukları yeri deprem, heyelan, kuraklık, çölleşme, sel, volkanik patlamalar vb. sebeplerden dolayı terk etmişlerdir. Örneğin 1998’de Adana’da yaşanan deprem, aynı yıl Bartın’da yaşanan sel, 1999’da Marmara depremi insanların başka bölgelere göç etmelerine neden olmuştur.

 2) Ekonomik Nedenler

Ekonomik gelişmenin, doğal kaynakların, tarım alanlarının ve iş imkanlarının az olduğu bölgelerde insanlar, bu şartların daha iyi olduğu bölgelere göç ederler. Örneğin Türk işçiler 1960'lı yıllarda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa devletine çalışmak için gitmişlerdir. Çünkü kalkınmaya çalışan bu ülkelerde iş gücü yetersizliği dışarıdan gelen işçilerle karşılanmıştır. Buna paralel olarak da bu işçilere sunulan ekonomik şartlar kendi ülkelerininkinden oldukça iyiydi.

 3) Siyasi Nedenler 

Geçmişe bakıldığında siyasi göçlerin savaş, mübadele (antlaşmalar sonrası yer değiştirme), ülke sınırlarının değişimi gibi sebeplerden olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin Kurtuluş Savaşından sonra ülkemizde yaşayan Yunanlılarla orada yaşayan Türkler yapılan antlaşmaya göre yer değiştirmişlerdir.

 4) Sosyal Nedenler 

İnsanların sıkça göç etmelerine neden olan sosyal hayat standartları arasında eğitim, nüfus artışı, sağlık dolayısıyla ve güvenlik kaygısı sayılabilir. Aileler çocuklarının özellikle ortaöğretim ve yükseköğrenim seviyesindeki eğitimi veya yeterince sağlık hizmetinin bulundukları yerlerde sağlanamadığını düşünerek yerleşim yerlerini değiştirmektedirler.

TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Hızlı artan nüfusun ortaya çıkardığı işsizlik, gecekondulaşma, kültürel uyumsuzluk, suç oranlarında artış, çevre kirliliği, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamalarla yeterli düzeyde konut bulamama yaşanan sorunlardan bazılarıdır.

Türkiye'de iç göçlerin 1950 yılından sonra artış göstermesinde sanayileşme sürecinin başlamasıyla şehirlerde ortaya çıkan iş gücü açığı da etkili olmuştur. Özellikle kara yolu ulaşımının gelişmesiyle insanların göç etmesi kolaylaşmıştır.

Türkiye'de yerleşim alanları hem göç almakta hem de göç vermektedir. Ülkemizde en fazla göç alan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli; en fazla göç veren iller ise Ağrı, Van, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Erzurum, Hakkâri, Mardin, Sivas, Yozgat ve Artvin'dir.

Türkiye'den yurt dışına, yurt dışından da Türkiye'ye doğru gerçekleşen göçlere dış göç denir. Yurt dışına gerçekleşen göçlerin büyük bir kısmı 1960'tan sonra Avrupa ülkelerine olmuştur.

TÜRKİYE'DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ NELERDİR?

Göç alan yerlerde;

Altyapı yetersizliği

Gecekondu yerleşimleri

Trafik sorunu

Orman alanlarının tahribi

Sanayi tesislerinin merkezde kalması

Plansız yerleşmeler

Göç veren yerlerde;

Tarım ve hayvancılıkta üretimin azalması

Kamu yatırımlarının kullanılmaz hale gelmesi

Nüfus artış hızının yavaşlayarak belirli bir süre sonra durması

Nüfusun azalmaya başlaması

Boş kalan tarım alanları erozyona maruz kalması

Yorumlar (1)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@