Türk Kardiyoloji Derneği'nden kanser tedavisinin yan etkilerine farkındalık projesi!

Türk Kardiyoloji Derneği, kanser ve tedavisinin kardiyovasküler yan etkilerine farkındalık oluşturmak amacıyla, tüm hekimlere açık şekilde bir toplantı düzenliyor.

Sağlık 22.11.2019 - 16:04 22.11.2019 - 16:04

Türk Kardiyoloji Derneği KardiyoOnkoloji Proje Grubu ev sahipliğinde kardiyolog, onkolog ve hematologların ortaklaşa düzenlediği Ulusal KardiyoOnkoloji Toplantısı, kanser ve tedavisinin kardiyovasküler yan etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı ve bu disiplinler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Uluslararası KardiyoOnkoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Kardiyoloji Derneği, KardiyoOnkoloji Proje Grubu Başkanı olan Doç. Dr. Cafer Zorkun’un 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul Sheraton Ataşehir Otel'de düzenlenecek olan bilimsel etkinliğe dileyen tüm hekimlerin katılabileceğini belirten açıklaması şöyle;

Kalp hastalıkları ile kanserin tanı ve  tedavisindeki gelişmeler,  kanser kaynaklı ölüm oranlarını büyük ölçüde azaltmış, beklenen yaşam sürelerini de önemli ölçüde arttırmıştır. Bununla birlikte, son yirmi yılda yapılan klinik araştırmalar, radyoterapi, kemoterapi ve immunoterapiye bağlı olarak akut, erken ya da geç dönemde ortaya çıkan (erken müdahale edildiğinde bir çoğu önemli ölçüde önlenebilen) kardiyovasküler yan etkilerin, bu hastalarda kısa, orta ve uzun dönemde yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.

Tanısı ayrı ve karmaşık bir algoritma, detaylı klinik bilgi, multidisipliner işbirliği, modern laboratuvar yöntemleri, görüntüleme desteği ve sık aralıklarla takip gerektiren kardiyotoksisite, bu tedavilerden sonra görülen en önemli yan etkilerden biridir. Ayrıca; yeterli risk analizi yapılmadan ya da koruyucu önlemler alınmadan başlandığında, hayati önem taşıyan bu tedavilerin sol ventrikül disfonksiyonu ve aritmiler gibi yan etkiler nedeniyle kesintiye uğraması veya tamamlanamaması da söz konusudur.

Maalesef, son yıllarda kısa aralıklarla yayınlanan uluslararası kılavuzlar bile mortalite ve morbidite üzerinde önemli bir paya sahip olan bu sorunun öngörüsü, tanısı, kontrol aralıkları ve tedavisi için kalıcı bir çözüm getirememiştir.

Dünyada hızla gelişen KardiyoOnkoloji’de yer alıp, dünya literatüründeki boşluğu önemli ölçüde dolduran bir KardiyoOnkoloji Uzlaşı raporu hazırlığı içinde olan Türk Kardiyoloji Derneği’nin himayesi ve ev sahipliğinde, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü düzenlenecek olan “Ulusal KardiyoOnkoloji Toplantısı - KardiyoOnkoloji İstanbul” konu ile ilgilenen ve dileyen tüm hekimlere açıktır.

Bu toplantının amacı; kanser ve tedavisinin kardiyovasküler yan etkileri konusunda farkındalık yaratmak, kullanılacak temel kavramları içeren ortak bir dil ile Kardiyoloji, Hematoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Kanser Cerrahisi, Pediyatrik Kardiyoloji, Pediatrik Onkoloji, Göğüs Hastalıkları, Endokrinoloji, Nefroloji, Aile Hekimliği, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nükleer Tıp, Klinik Biyokimya, Radyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Genetik, Psikiyatri, Adli Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Farmasötik Kimya bilim dalları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, bu hastaların takip ve tedavisinde ortaya çıkacak yan etkileri yönetmede kullanılacak yeni multidisipliner kılavuzları hazırlamak, çok merkezli ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, var olan kanser kayıt sistemini bir adım ileriye taşıyarak “Ulusal KardiyoOnkoloji Veri Tabanı” oluşturmaktır.

Bu bilim şöleninde meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@