12.09.2014, 00:00

Suudi ateşle oynama! (Peygamberimize suikast Planı!)

Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’in Fil Suresi’nde hepimize Kâbe-i Muazzama’nın korunmasını imani bir görev olarak yüklemiştir. Kâbe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ve Fillerle güçlendirilmiş Haçlı ordusunun, Ebabil kuşları ve küçücük siccil taşlarıyla yok edilişinden bahseden bu Sure-i Celil’e, kıyamete kadar bu haçlı plana karşı uyanık olmamızı bize haber vermektedir. Bu İlahi mesajın bilinciyle yetiştirilen Cihan Sultanı Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Kâbe’yi Muazama’yı yıkmaya gelen HAÇLI Ordularını Cidde’de yaptıkları Kaleleriyle beraber yok ettikten sonra Mekke-i Mükerreme’de meşhur Osmanlı kalesini bu sebeple inşa ettirmişti. Şimdi, Suudiler, Kâbe-i Muazzama’yı gölgede bırakmak için kasten O’nun yerine Nemrudi Gökdelenlerini diktiler! Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’nın etrafında yaptırtılan Kaleler, surlar ve Osmanlı askeri kışlalarıyla tam beş asır bu mukaddes beldeleri biz korumuştuk. Onun için Haçlılar, Cihan Sultanımız Yavuz Sultan Selim’i sevmediler ve halende sevmezler. Günümüzde ise Ebreheler ölmedi kıtalar dolaşıyor. “Hz. Muhammed’in cesedi Roma Müzesine getirilip, teşhir edilmedikçe Haçlı seferleri bitmeyecek“ diye yeminler eden Haçlılar ile “Sevgili Peygamberimizin mübarek cesedini yakmadan Yesrib ve Hayber’in intikamı alınmaz” diyen Yahudiler bugün bu idealleri uğruna tam bir şer ittifak içerisindeler! Ve IŞİD (Irak Şam İblisi Devleti) terör örgütünün “Allah’a yemin olsun eğer Suudi Arabistan’ı fethedersek Allah’tan başkasına ibadet edildiği için Kâbe’yi yıkacağız.” açıklamaları hep bu Şer planın bir parçasıdır. Vehhabilik ve Selefilik akımlarıyla da bu şer planın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. ‘Bidatlerle savaş’ numarasıyla Asr-ı Saadet’in tüm izleri ve eserlerinin silinilmesi bu şer planın bir adımıdır. Kâbe’nin karşısındaki Osmanlı kalesinin yıktırılması da bu şer planın bir parçasıdır. Medine-i Münevvere‘deki Meşhur Yahudi Âlimi suikastçı Ka’b bin Eşref’in bin dört yüz yıllık evinin kalıntılarının korunması ve Cidde’deki Arap kardeşlerimizi Osmanlı Devletine karşı ayaklandıran Yahudi Lawrence’ın evinin müze yapılması ve Suud yönetimi tarafından koruma altına alınması Vehhabi ve Selefilerin bidatlarlarla mücadelede samimi olmadıklarını göstermektedir! Şimdi de Haçlı ve Siyonist İttifakı korkunç ve ürkütücü bir planı Suudi eliyle uygulatmak istiyorlar! Önderimiz Sevgili Peygamberimizin (sav) Kabri Saadetlerini ve Osmanlının yaptığı Mescidi Nebevi’yi yıkma planı! Allah korusun! ‘’Mescid-i Nebevi’yi genişletme bahanesiyle Yeşil Kubbe ve etrafı yıkılacak. Ve Sevgili Peygamberimizin mübarek vücudu, muhterem arkadaşları Hz. Ebu Bekir (r.a) ve Hz. Ömer (r.a) ile beraber Cennet’ül Baki’de bilinmeyen bir yere nakledilecek!’’ Bu ihanet Planıyla ilgili Proje çalışmaları bitirilmiş durumda! Sadece Yeryüzü Müslümanlarının tepkisinden çekiniyorlar! Ve tepkileri ölçmek için mevcut durumu check etmeye devam ediyorlar! Ey Suudi yetkilileri! Allah aşkına, sonunda sadece sizi kül edecek ateşle oynamayınız! Haçlıların kirli oyunlarına alet olmayınız! Umre ve Hacca gelmiş hiç bir Müslüman, Osmanlı Eseri Yeşil Kubbe ve Mescid-i Nebevi‘den rahatsız değil! Bilakis huzuru ve mutluluğu O mübarek eserin altında buluyoruz! Ve Ey Vehhabi ve Selefi Din İstismarcıları! Vallahi Billahi ve Tallahi başaramayacaksınız. Her birimizin Ebabil Kuşu, mallarımızın da Siccil taşları olduğunu asla unutmayınız! Sizin Ebreheleriniz varsa, Bizimde Nureddin Mahmud Zengi ve Yavuz Sultan Selim’lerimiz var!

Ey İmamlar! Tarikatlar! Cemaatler! Sivil Toplum Örgütleri! Milli Medya Mensupları! Siyasiler! Nefis, Haset ve çıkardan kaynaklanan lüzumsuz kavgaları, çekişmeleri, didişmeleri bırakınız! Bu Şeytani tuzağa ve büyük tehlike karşısında acilen YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’yi inşa için birleşiniz! Bu Mukaddes beldelerin sigortasının süper güç bir Türkiye eliyle olacağını unutmayınız! “Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ruhumuz ve hayatımız, yollarında feda olsun malımız ve canımız!” diyebileceklere ve gerekirse er meydanına gidebileceklere selam olsun! Mühim Davet! Asırlık çileyi, ızdırabı, işgali ve şanlı direnişi bizzat görerek yaşama adına Vakfımıza ait Nadide Turizm, 29 Ekim-01 Kasım tarihlerinde 3 gece 4 gün icra edilecek Kudüs-ü şerif organizasyonuna davet ediyoruz. Etkin rehberlik, kaliteli hizmet ve doyumsuz anlarla Mescid-i Aksa, El Halil, Yafa, Beytullahim, Eriha ve Ölü Deniz ziyaretini kardeşlerimize tavsiye ediyoruz! www.nadideturizm.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@