Şevki Yılmaz'dan 'İslam Sözleşmesi' vurgusu

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, ''İslam Sözleşmesi'nin İbadi İlkeleri'' başlıklı yazısında İslam'ın ilkelerine vurgu yaptı.

Gündem 28.11.2019 - 22:59 28.11.2019 - 22:59

Milli Görüş Hareketi'nin simge isimlerinden Şevki Yılmaz, Türkiye'de yaşanan son yıllardaki gelişmelerin ardından kurtuluş reçetesi olarak 'İslam Sözleşmesi'ne vurgu yapan bir yazı kaleme aldı.

İşte Yılmaz'ın söz konusu yazısı:

Geçen haftaki Cuma Yazımızda İmani İlkelerden bahsetmiştik! Allah’ın Varlığına, birliğine, Yaratıcı, Yaşatıcı ve Yöneticiliğine İman edenler yani İnananlar, O’nun emir ve Yasaklarına boyun eğerek “Kesin hakikatlerle yüz yüze kalacağın Ölüm gerçeğini tadıncaya kadara Rabbın olan Allah’a kulluk et!”(Hicr S.99) emri ilahisine boyun eğerler!

İman; İnanmak yani güvenmek, Mü'min ise Allah’a güvenen (Teğabun S.13) ve kendisine güvenilen kul manasınadır!

Başöğretmenlerimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizi ve diğer Peygamber (s.a ) Efendilerimizi tanımak ve Onların Kulluk Planındaki yaşayarak gösterdiği İbadi (Kulluk) görevlerini yerine getirmek Allah’a imanın, İnancın yani güvenin gereğidir!

Allah’a İmanının sevginin ve saygının ispatı ibadettir! Abd (Kul) kökünden gelen İbadet, Kulların Allah’a karşı, Kulların Kullara karşı ve hatta Kulların canlı cansız tüm yaratılanlara karşı sorumlulukları, hakları, ödevleri, dersleri ve vazifeleri manasınadır! Ve İbadet hayatımızın her safhasını kaplar! Ve İbadetler;

Bedeni İbadetler!

Mali İbadetler!

Hem Beden hem Mali İbadetler!

Sadece Cihad İbadetine mahsus Hem beden hem mal hemde Can ile yapılan İbadet! diye dört bölümdür!

Ve bu ibadetlerinde özeti;

“Halıkı ta’zım, mahlûka şefkat ve güzel ahlak!” tır! (Manası; Yaratıcımız Allah’a saygı, hürmet ve kulluk!, Yaratılanlara şefkat ve merhamet! Ve tüm siyasi, sosyal ve ticari ilkelerde güzel ahlak!)

Barış Manasına gelen İslam; Tüm İnsanların Akıllarının, Canlarının, Namuslarının, Mallarının ve İnançlarının dokunulmazlıklarını sağlayan Dini ilkelerin adıdır! Müslüman Allah ile barışan, fert aşle toplum barışının tesisi için Çalışan ve İslam’ın İbadet İlkelerini yaşamak, yaymak ve korumak için mücadele eden kişidir!

Kulun Allah’a karşı sorumluluklarına Ameli Kulluk ilkeleri, Kulun Kullara ve diğer Varlıklara ait sorumluluklarına da Ahlaki ve sosyal Ameli İlkeleri diyoruz! Ve hepsi de sevgi, saygı, şefkat ve merhametin gereğidir!

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@