29.05.2015, 00:00

O gün Ok’la! Bugün Oy’la!

Allah’ın (cc), fetih ve yardımıyla gerçekleşen; Amerika, Avrupa emperyalizminin dedesi ve küfrün, zulmün merkezi Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantiniyye’nin İstanbul (İslambol)’a çevrilişinin 562. yılını idrak ediyoruz Elhamdülillah! Eşsiz Önderimiz, Başöğretmenimiz ve izinden gitmekle şeref duyduğumuz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin, fethedilen binlerce şehirler içinde sadece İstanbul’u fethedecek komutanını ve askerini methetmesinin sebebi İstanbul’un güzelliği değildir. Sevgili Peygamberimiz, bu teşvikiyle; Asya ve Afrika’ya geçiş yolu olan İstanbul ve Anadolu’nun fethini sağlayarak, Avrupa haçlı devletlerinin bu kıtaların asırlarca işgalini ve sömürmelerini önlemiştir. Fetihle, karanlık Ortaçağ kapanmış, adil yeni bir hukuk çağı açılmıştır. 7 dil bilen 21

yaşındaki Fatih Sultan Muhammed Han, yeryüzünde tüm insanlığın anası manasına gelen, imamı olma şerefine ve müjdesine nail oluyordu. Ayrıca bu fetih teşvikiyle; Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’nın olduğu mübarek ve mukaddes üç beldenin ve tüm İslam beldelerinin emniyeti ve sigortası gerçekleşecekti. Fetihle gerçekleşen bu nöbeti, İstanbul’dan haçlı merkezi Vatikan’a kaptırdığımız yüz yıldan beri Roma’nın evlatları haçlılar ve Siyonistler, içimizdeki satılmış çatının Masonik çeteleri yoluyla yeniden dünya nöbetini ele geçirdiler! Tüm kıtalarda kan, gözyaşı, zulüm ve işgal var! Bu sebeple Sevgili Peygamberimizin “İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutan! Ve askeri ne güzel asker” müjdesi hâlâ devam ediyor! O zaman ok ile fetih gerçekleşirken bugün oy ile gerçekleşiyor! Hem kolay, hem zor! Yeniden Büyük Türkiye’nin gerçekleşmesi için manevi ve maddi yasakları bir bir kaldırmaya devam eden AK iktidarımızın dağılması için kirli ittifak içinde olan zavallı kardeşlerimizi Fatih’in amcası Orhan Sultan’a benzetiyorum! Hz. Fatih Muhammed’in öz amcası Orhan Sultan maalesef yeğenini kıskandı! Ve ‘’yeğenim yenilirse Osmanlı Cihan Devletine padişah olurum’’ diye iki bin gafil Müslüman askeriyle Bizans ordusuna katıldı. Müslümanlar galip gelerek Fetih gerçekleşince Sultan Fatih, amcası Orhan’ı ve iki bin askerini dine ve vatana ihanetten idam ettirdi! Yıllarca omuz omuza aynı safta olduğumuz bazı kardeşlerimizin kin ve öfkelerine yenilerek aynı yanlış tavrı gösterdiklerini üzüntüyle görüyoruz! Bizans’ı yeniden hortlatmak isteyen din, vatan ve medeniyetimizin düşmanı zihniyetleri ve onların dümen suyunda giden günümüz bir takım muhalefet partilerini nasıl destekliyorlar hayret ediyoruz? Dolaylı veya dolaysız oy ihanetleriyle, geçmişteki tüm hayırlı amellerini yok ettirdiklerinin hâlâ farkına ne zaman varacaklar? Boşuna uğraşıyorlar. Vallahi 7 Haziran’da Orhan Sultan gibi yenilecekler, yıkılacaklar ve silinecekler inşallah! Allah (cc), onları bu acı ve feci duruma düşürmeden kardeşlerimize tövbe ve AK saflarından mücadeleyi nasip etsin inşallah. Çünkü Allah’ın dinine yardım edenlere Allah’ın yardımı Hak’tır! Allah’ın izniyle fecir yakın, fetih yakın, zafer yakın! Ve zafer sadece Allah’a ve İslam ilkelerine kalben inananlarındır! CHP ve yandaşlarının attıkları 6 oklu Bizans entrikası devrimlerle bir bir devrilen İslam medeniyetinin; tüm ilmi, ticari, siyasi ve ahlaki değerlerini yeniden ayağa kaldıran Milli Görüş ve dirilişin komutanları Karabekir, Menderes, Erbakan, Özal merhumlara ve Allah’ın izniyle 2023’te beklenen fethin, Tayyib komutanına, askerlerine ve onları yetiştiren annelerine selam olsun! Vatikan efendilerinin emriyle uşakları CHP ve yandaşlarının kapattırdığı fethin emaneti Ayasofya’yı yeniden açacak, günümüz Fatih’i Tayyib Erdoğan kardeşimize, Akşemseddinlere, AK yüzlü çağımızın Ulubatlı Hasan’larına ve AK oylarıyla yeni fetihlerin önünü açacak kardeşlerimize selam olsun! Doğu Roma İmparatorluğu’nu yıkarak, Efendimiz tarafından övülen komutan ve asker olma şerefine nail olan, Anadolu’yu İslam’ın merkez ve kalesi olarak tüm İslam alemiyle birlikte bizlere emanet eden Sultan Fatih ve askerleri ecdadımızı saygı, hürmet ve rahmetle anıyoruz. Ayasofya’mız cami, pazarımız Cuma olsun inşallah. Selam, sevgi ve dualarımızla!

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@