09.06.2017, 00:00

Milletimiz görevini yaptı, şimdi sıra iktidarımızda!

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza (cc)hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beyt’ine, Ashabına, canımız ana ve babamıza, mü’min kardeşlerimize ve Allah’ın (cc) ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara salat ve selam olsun. Cumhurbaşkanımız, Tayyib Erdoğan kardeşimizin geçtiğimiz günlerde ifade ettiği “Haklıları, Güçlülere Ezdirmeyeceğiz!” ve “6 Aylık Acil Eylem Planını Uygulayacağız!’’ açıklamaları üzerine, geçtiğimiz hafta kaleme aldığımız yazımızda bu sürecin maksadına ve hedefine uygun şekilde yürütülebilmesi ve neticelenebilmesi için “iç dinamiklerimize” yönelik tavsiyelerimizi kamuoyunun bilgisine arz etmiştik! Bu haftaki yazımızda ise, 2019 yılında bizi ve tüm mazlum coğrafyayı üzecek bir hezimeti yaşamamak için, Ak İktidarımızın ‘’Acil Eylem Planı’’nda ‘’MADDİ’’ sahada alması gerekli tedbirleri, faydalı olabilmek adına paylaşmak istiyoruz! Şöyle ki; 17 Aralık 2013 tarihi öncesi memurlarımıza sicil affı getirilerek Mel’un FETÖ’nün tasfiye ettirdiği memur kardeşlerimizin terfi etmeleri sağlanarak müdür, daire başkanı vs. olmaları sağlanmalı! Ve Bürokraside hâlâ devam eden Fetö ve Ulusalcı Ergenekon hegemonyasına Milli Kadroların iktidarıyla son verilmelidir! Başta dul yetim ve 600 TL’ye kadar düşen emekli maaşları geçim şartlarına göre yeniden ayarlanmalıdır. Emekliler arasındaki emekli olma tarihinden kaynaklanan adaletsiz ödemelerden vazgeçilmelidir! Çalışan memurlarımızın bilhassa öğretmenlerimizin maaşları emeklerinin karşılığına uygun artırılmalıdır! Taşeron firmalarda çalışan işçilerimiz, fahri ve vekil din görevlilerimiz sözleşmeli kadrolara atanarak, AK İktidarının seçimlerdeki sözü yerine getirilmelidir! Kadrolu olma isteğine ihtiyaç bırakmamak için Sözleşmeli Personelin hakları Kadrolu Personelle denk haline getirilmelidir! Bu konularda STK’larımızın görüşleri doğrultusunda hareket edilmelidir! Bilhassa Belediyelerde ve Bürokrasideki israfa, haksız uygulamalara ve haklının güçlü karşısında ezilmesine son verilmelidir!

Yeşil sahaları imara açarak, imar değişikliklerini şahıslara göre kısa süreli yaparak ayyuka çıkan yolsuzluk iddiaları adil müfettişlerce incelenmeli, suçlu bulunan Belediye Başkanları ve memurlar görevlerinden alınarak adalete teslim edilmelidir! Sadece bu hareket iktidarımıza yüzde %5 oy kazandıracak ve yapılmazsa gidecek en az %5 oyun kaybedilmesi önlenecektir! 17 Aralık’tan bu yana devam eden piyasalardaki ticari durgunluğa son verecek acil tedbirler alınmalıdır. Bunun için; Refah yol zamanında kurduğumuz Havuz sistemine yeniden geçilerek denk bütçe gerçekleştirmelidir! Ekonominin baş belası Faiz oranlarının süratle 17 Aralık öncesine indirilecek tedbirlerde ısrarlı olunmalıdır! Faizler, Noter masrafları, Tapu harçları, vergiler indirilerek İnşaat Sektörü canlandırılıp, piyasaya hareketlilik sağlanmalıdır! Maddi imkânı olmayan vatandaşların icra, dava açma ve hakkını savunma gibi vs hukuksal zemindeki hakları ücret alınmadan acilen yerine getirilmelidir! AVM’lerin çoğalmasıyla zor duruma düşen küçük ölçekteki esnafımızın devam eden iflaslarını önleyici tedbirler acilen alınmalıdır! Gerçekten iflas edenlere emekli maaşlarına el koyucu ve vs. Mali yatırımların hepsi kaldırılmalıdır! Orman ve Tarım Köylüsü sahipleri ve çalışanların sosyal hakları güçlendirilmeli ve teşvikler artırılmalı, işsiz olanlara kredi dağıtmakta cesur olan ilgili bankaların bu kesimlere ve iş adamlarımıza vurdumduymaz ve yatırımları geciktirici ve engelleyici tavırları mutlaka önlenmelidir! Evet, Milletimiz tüm seçimlerde iktidarımızı destekleyerek görevini fazlasıyla yaptı ve yapacak İnşaAllah! Ama iktidarımızın şu saydığımız ve sayamadığımız tedbirleri alamazsa devasa hizmetleri 5 yıllık iktidarında başaran Özal’ın ve Partisi ANAP’ın yaşadığı hezimet bizleri beklemektedir! Allah korusun! Oy kanallarının birinin Mide’den yani Mutfaktan geçtiğini unutmayalım! Zira Yüce Dinimiz İslam’ın Mekke-i Mükerreme döneminde Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize öğrettiği ve yaşattığı ilk ilkesinin Allah’ı tanıtmak ve sevdirmek, ikinci ilkesinin fakirin, garibin, yoksulun ve yetimlerin kısaca toplumun maddi sorunlarını çözmekle ilgili Ayet-i Kerimeler olduğunu unutmayalım! Artık şakşakçı dalkavukların sözlerine değil, acı günlerin gerçek dostlarının uyarılarına kulak vermeliyiz! Dost acı söyler, ne söylerse önce Dinimizi ve Vatanımızı sevdiği ve Lider Kadrosunun başarısını istediği için söyler! Acil Eylem Planının MANEVİ BOYUTLARIna gelince; Haftaya İnşallah! Allah Din, Vatan ve Mazlum Coğrafya uğruna yapmaya devam edilen hizmetlerimizde daim yar ve yardımcımız olsun! Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun. Selam ve duayla

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@