İstihare nedir? İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası nedir?

Dnimizde Kararsız kalındığı noktada 'istişareden sonra istihare...' söylemiyle akıllarımıza kazınan İstihare nedir? İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası nedir?

İslam 21.11.2019 - 10:41 21.11.2019 - 10:41

İşte, "İstihare nedir? İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası nedir?" sorularının cevapları.

İSTİHARE NEDİR? İSTİHARE NAMAZI NEDİR?

İnsan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rekât namaz kılar. Birinci rekâtta "Kafirûn" sûresini, ikinci rekâtta da "Ihlas" sûresini okur. Namaz sonunda da istihare duasını okur. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra (iyiye) işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi de şerre (kötüye) işarettir. Bu şekilde İstihare namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da bir hadis-i şerifle buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ashabına istihareyi öğretirlerdi. İstihare namazını kılmak mümkün olmayınca, yalnız duası ile yetinilir. Aslında meşru ve hayırlı bir iş için yapılacak istihare, onun istenilen vakitte yapılıp yapılmaması yönünden yapılır. Yoksa doğrudan doğruya o hayırlı iş için yapılmaz. Belli bir senede hac yapılıp yapılmaması gibi...

İSTİHARE DUASI NEDİR? İSTİHARE DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

İstihare duası Peygamber efebdimiz (S.A.V.)'den şöyle rivayet edilmiştir:

Türkçe okunuşu:

Allahümme, inni estehiruke bi'ilmike ve estakdiruke bikudretike ve es'elüke min fadlike'l-azimi. Feinneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve la a'lemu. Ve ente allâmu'l-guyubi. Allahümme in kunte ta'lemu enne haze'l-emre hayrun lifi dini ve meaşi ve akıbeti emri ve a'cili emri ve acilihi fakdirhu li ve yessirhu li sümme barik fihi. Ve in künte ta'lemu enne bade'l-emre şerrun li fi dini ve messi ve akıbeti emri ve a'cili emri ve acilihi fasrifhu anni vasrifni anhu. Fakdir liye'l-hayre haysü kâne. Sümme erdinî bihi.

Anlamı:

Allah'ım! Sen bildiğin için, hakkımda hayırlı olanı senden isterim ve kudretin yettiği için de, ben senden güç isterim. Senin büyük ihsanından hayır dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, ben ise güçsüzüm. Sen her şeyi bilirsin; ben bilmem. Sen olacak şeyleri de bilensin. Allahım! Eğer bu iş, benim dinim, dünya yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan, bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket ver. Eger bu iş benim dinim, yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında benim için kötülük olduğunu biliyorsan, bunu benden kaldır, beni de ondan uzaklaştır. "Hayır nerede ise bana onu takdir ve nasib et. Sonra beni ona razı kıl..."

(Kaynak: Büyük İslam İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen s.199)

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@