İntrazonal topraklar nedir? Özellikleri nelerdir?

Ülkemizde fazla görülmeyen bu toprak çeşitleri yer şekillerine bağlı olarak meydana gelmektedir. Peki intrazonal topraklar nedir? İntrazonal toprakların özellikleri nelerdir? İntrazonal topraklar hangi bölgede görülür? Halomorfik Topraklar nedir? Hidromorfik Topraklar nedir? Kalsimorfik Topraklar nedir? Rendzinalar nedir? Vertisoller nedir?

Coğrafya 22.10.2020 - 14:05 22.10.2020 - 14:05

İntrazonal topraklar nedir? İntrazonal toprakların özellikleri nelerdir? İntrazonal topraklar hangi bölgede görülür? Halomorfik Topraklar nedir? Hidromorfik Topraklar nedir? Kalsimorfik Topraklar nedir? Rendzinalar nedir? Vertisoller nedir? 

İNTRAZONAL TOPRAKLAR NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ülkemizde intrazonal toprakların kapladığı alan çok azdır. Bu topraklar, ana kayanın yapısı ve yer şekillerine bağlı olarak meydana gelir. Ülkemizde görülen intrazonal topraklardan biri kalsimorfik topraklardır. Fazla miktarda kireç içeren bu topraklar, rendzinalar ve vertisoller olmak üzere ikiye ayrılır. Rendzinalar yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır. Türkiye’de daha çok Akdeniz’in batısı, Trakya, Ege ve Güney Marmara’da görülen bu topraklar, tahıl üretimi için elverişlidir.

1. Halomorfik Topraklar (Tuzlu Topraklar) nedir?

Kurak ve yarı kurak bölgelerde görülür. Su buharlaştığında eriyik hâldeki çeşitli tuz ve karbonatlar toprağın yüzeyinde birikir. Çorak topraklar olarak bilinen bu topraklar verimsizdir.

2. Hidromorfik Topraklar (Bataklık Toprakları ) nedir?

Bataklık alanlarında veya taban suyu seviyesinin (yer altı suyu yüzeyinin) yüksek olduğu ovalarda oluşan topraklardır. Erzurum Ovası örnek verilebilir.

3. Kalsimorfik Topraklar nedir?

Yumuşak kireç taşı ve killi kireç taşı (marn) depoları üzerinde oluşan topraklardır. Kireç yönünden zengindir. Bu topraklar ikiye ayrılır.

a) Rendzinalar nedir?

Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan bu topraklar, genellikle koyu renkli olup alt kısmında kireç birikimi mevcuttur.

b) Vertisoller nedir?

Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan topraklardır. Toprak killi olduğu için kurak mevsimde çatlar ve bu çatlaklara üst kısımdan sürekli toprak ve taş dökülür. Bu döküntüler, yağışlı mevsimde ise su ile doygun hâle geldiği için şişerek tekrar yukarı itilir ve âdeta yerinde döner. Verto, Latince dönmek demektir ve bu nedenle bu topraklara, dönen toprak anlamına gelen “vertisol” ismi verilmiştir. Ayırca karakepir topraklar veya taş doğuran toprak olarak da adlandırılır. Trakya’da yaygın olup ayçiçeği üretimine elverişlidir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@