Hz. İsmail'in hayatı

Kurban ibadetimizin çıkış noktası Hz. İsmail'in hayatı...

İslam 27.11.2019 - 17:06 27.11.2019 - 17:06

Kuran-ı Kerim'de adı geçen hak peygamberlerden olan Hz. İsmail'in hayatı ibretlerle ve iman hakitatleriyle doludur.

HZ İSMAİL'İN HAYATI

Hazret-i İsmail, İbrahim aleyhisselâm'ın oğludur. Hacer adındaki zevcesinden dünyaya gelmiştir. Bu muhterem Hacer bir cariye idi. Bunu Mısır Hükümdarı, İbrahim peygamberin zevcesi "Sare"ye bağışlamış. Sare de, bunu kocası, İbrahim aleyhisselama vermişti. Sahih görülen bir rivayete göre, Hacer, Sare'den önce vefat etmiştir.

İbrahim aleyhisselâm, Allah'ın emri ile Hacer'i ve oğlu İsmail'i alıp Hicaz'da Kâbe'nin bulunduğu yere kadar götürdü. Onları orada bıraktı. Yemen'den gelmekte olan "Cürhüm" kabileleri de bunlara arkadaşlık ettiler. O zamana kadar issiz ve susuz bulunan Mekke vadisini bunlar imar ettiler. Bunların ayakları bereketiyle "Zemzem" denilen su meydana çıktı. Artık oralar şenlenmişti.

Hazret-i İbrahim, bir aralık bir rüya gördü. Bu, Yüce Allah'ın bir vahyi idi. Ona, oğlu İsmail'i kurban etmesi emrolunmuştu. Bunun üzerine henüz on iki yaşında bulunan oğlu Hazreti İsmail'i, Mekke'de Sebir dağının eteğinde tenha bir yere götürdü. Onu, Allah rızası için kurban etmek istiyordu. Bu sevgili yavru da: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap! Inşallah beni sabredenlerden bulursun," diyordu. Bu, Allah yolunda olan fedakarlığın en yüksek bir nişanı idi. Fakat Yüce Allah lûtfetti. Baba ile oğlun bu teslimiyetine mükafat olarak Hazret-i İsmail yerine kurban edilecek bir koç ihsan etti. Böylece bu masum yavru, kurban edilmekten kurtuldu.

İsmail aleyhisselâm, büyüdü ve Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. On iki çocuğu oldu. İbrahim aleyhisselâm ara sıra gelir, oğlunu görürdü. Sonra Hazret-i İsmail'in oğulları ve torunları çoğalıp etrafa hakim olmuşlardı. Hazret-i İsmail, babası Hazret-i İbrahim'in şeriatı (dini) ile amel etmek üzere Yemen kabilelerine ve "Amalika" denilen eski bir kavme peygamber gönderilmişti. Hazret-i İbrahim'den kırk sene sonra yüz otuz yedi yaşında vefat ettiği ve annesi Hacer'in "Hicr Deki kabri civarına gömüldüğü rivayet edilir.

(Kaynak: Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen s.481)

Yorumlar (5)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@