Hz Adem’in hayatı

İlk insan Hz. Adem’in hayatı örnek alınması gereken yönleriyle İslam tarihinde önemli bir yere sahip.

İslam 27.11.2019 - 13:52 27.11.2019 - 13:52

İlk peygamber ilk insan Hz. Adem’in hayatı dersler çıkarılması gerektiği kadar kerim kitabımız Kuran’da bir çok yerde de anlatılıyor.

HZ. ADEM’İN HAYATI

Bütün insanların ilk babası ve ilk Peygamberi Âdem aleyhisselâm'dır.

Şöyle ki: Yüce Allah, bu alemi yoktan var etmiş, birçok devirler geçtikten sonra da yeryüzünde insan cinsinin ilk babası olmak Üzere büyük kudreti ile Hazreti Adem'in cesedini topraktan yaratmış ve onu ruhla, ilimle seçkin kılmış ve ona eş olmak için de Hazret-i Havva'yı yaratmıştır Bütün melekler Hazret-i Allah'ın emri ile Adem'e secde ettiler, yalnız meleklerin arasında yaşayan ve aslında cinlerden bulunan İblis (Şeytan), kendisinin ateşten yaratılmakla Adem'den daha üstün olduğunu söyleyerek büyüklenmiş ve secde etmekten kaçınması. Bunun cezası olarak da melekler arasından kovulmuş ve lanete uğramıştır.

Yüce Allah Özel bir ikram olarak Adem ile Havva'yı Cennet'e koymuş ve hikmeti gereği olarak cennette bulunan bir ağacın meyvesinden yemelerini kendilerine yasaklamıştı. Oysa ki, Şeytan, bir yolunu bularak Cennet'e girmiş ve bunlara kuşku vermiş. Demiş ki: Bu meyveden yerseniz, devamlı olarak burada kalırsınız. Hem de onlara bunu yemin ederek söylemişti. Adem ile Havva yasak durumu unutarak o meyveden yemişler. Bunun üzerine Cennet'ten çıkarılarak tekrar yeryüzüne indirilmişlerdir. Rivayete göre Adem aleyhisselâm Serendip adasına, Hazret-i Havva da Cidde'ye indirilmiş. Sonradan Mekke civarında "Müzdelife" denilen yerde buluşmuşlardır.

Hazret-i Adem ve Hazret-i Havva hemen pişman oldular, tevbe edip istiğfarda bulundular. Yüce Allah tevbelerini kabul buyurmuş ve Adem'i kendi evlat ve torunlarına Peygamber yapmıştır. Kendisine on sayfalık bir kitap vermiştir.

Rivayete göre Adem aleyhisselam bin sene veya dokuz yüz otuz sene yaşamıştır. Vefat edince, Serendip adasında veya Mekke-i Mükerreme'de Ebu'l Kubeys dağında gömülmüştür. Nuh aleyhisselam tarafından gemiye alınmış olan mübarek cesetlerinin sonradan Beyt-i Makdis'de gömülmüş olduğu da rivayet edilmiştir.

Hazret-i Adem'den bir sene sonra da, Hazret-i Havva vefat edip Cidde'de veya Hazret-i Adem'in yanında gömülmüştür.

Bilindigi gibi, Yüce Allah kudret ve hikmet sahibidir, dilediğini dilediği şekilde yarattı. Onun için Adem aleyhisselâm'ı insanların ilk babası olmak üzere mükemmel bir halde yaratmıştır, yoksa başka bir yaratıktan tekâmül yolu ile meydana getirmiş değildir. Buna aykırı olan sözler, birer kuru görüşten ibarettir. İnsanların kadrini ve şanını bozduğu ve din bilgilerine aykırı bulunduğu için, bizce hiç bir önemi yoktur.

Adem aleyhisselâm'dan sonra peygamberlik, Allah tarafından Hazret-i Şît’e verilmiştir. Şît aleyhisselâm, Hazret-i Adem'in en güzel ve en sevgili oğludur. Rivayete göre, Hazret-i Adem'in yaratılışından yüz yirmi sene sonra doğmuş ve 912 sene yaşamıştır. Ölünce Ebd Kubeys dağında Hazret-i Âdem'in yanına gömülmüştür.

Hazret-i Şît'e peygamberlik, tevhid ve tesbih esaslarını kapsayan, elli sayfalık bir kitap verilmiş ve Hazreti Adem'in vasiyeti üzerine kardeşlerinin reisi bulunmuştur. Bir rivayete göre Kâbe-i Muazzama'yı Hazret-i Âdem, diğer bir rivayete göre de Hazret-i Şît ilk kez olarak taştan bina etmiştir.

Şit'in anlamı "Hibetullah (Allah'ın bağışı)" dır. Hazreti Âdem'e, Kabil tarafından şehid edilen Habil'e bedel olarak Allah tarafından ihsan buyurulmuş demektir. Bu zata "Şis" de denilmektedir.

(Kaynak: Büyük İslam İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen s.478)

Yorumlar (4)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@