Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlandı. Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile 500 personel istihdam edilecek.

Ekonomi 22.12.2020 - 21:33 22.12.2020 - 21:33

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanına göre, 500 personelin istihdam edilecek. Bu personeller çeşitli illerde "Yurt Yönetim Personeli" olarak görev yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri yeni yılda başlayacak. 4-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak başvuru işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvursu Formu" doldurularak yapılacak. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri sisteme yükleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sınavı sözlü olarak Ankara'da yapılacak. Adaylar görevlendirileceği mesleki alan bilgisi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularından değerlendirilecek.

Adaylar sınav giriş belgelerini Bakanlık'ın internet sitesinden alabilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@