Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kariye Camii açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, il müftüleri ile online şekilde istişare toplantısı yaptı. Erbaş, Fatih’teki Kariye Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin önümüzdeki cuma günü Kültür Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile birlikte bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Gündem 24.08.2020 - 23:25 24.08.2020 - 23:25 Bülent Deniz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kariye Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin önümüzdeki cuma günü bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Online istişare toplantısı

Erbaş, il müftüleri ile yaptığı online istişare toplantısında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri yaşanan süreci değerlendirerek, bela ve musibetler karşısında ibret, tedbir, tevekkül ve dua ekseninde bir bilinç oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Üst düzey yöneticilerin katılım gösterdiği toplantıda konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Giresun’da yaşanan sel felaketi nedeniyle ‘geçmiş olsun’ ve baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Mart ayından beri yaşanan süreci de ele alan Başkan Ali Erbaş, bu dönemde çok zor kararlar aldıklarını, 16 Mart tarihinde almak zorunda oldukları bir karar ile camilerde bir müddet cemaatle ibadete ara vermek durumunda kaldıklarını, süreci doğru anlama ve sağduyulu bir yaklaşımı ortaya koyma açısından millete rehberlik etme noktasında emek sarf ettiklerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı, bu süreçte gösterdikleri özveri ve gayret için bütün müftülere teşekkürlerini ileterek, sağlık personeli dışında fedakarane toplumla en fazla iç içe olan Diyanet’in hocaları olduğunu belirtti. Erbaş, bu yaptıklarının manevi olarak amel defterlerine yazılması duasında bulundu. Erbaş, bu gayretlerinin milletin gönlündeki yerlerinin de daha da artmasına vesile olduğunu söyledi.

Tarih boyunca insanoğlunun pek çok sıkıntı, zorluk afet ve musibet ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletin yaşadığı bu musibet karşısında en doğru tavrı almasına rehberlik etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı, tedbir, tevekkül, dua ve ibret şeklinde dört temel ilke ve yaklaşıma dikkat çektiklerini ifade ederek başta TV’ler ile medya araçları olmak üzere yaşananlara, varoluşun ana prensiplerini dikkate alarak ibret ile bakılması ve tefekkür edilmesi gerekmekte olduğunu bildirdi. Erbaş, doğru okunduğu takdirde kâinattaki olumlu ya da olumsuz her olayın mühim gerçeklere işaret ettiğinin görüleceğini belirtti. Erbaş, pandeminin insanın sorumlulukları ve Allah ile, bilimle, tabiatla, ahlakla, hukukla ilişkisi açısından hayati mesajlar içerdiğini vurguladı.

“İnsanoğlu temelde aciz ve zayıf bir varlıktır”

Başkan Ali Erbaş, isyan ve taşkınlık değil, musibetler karşısında mümince tavır sergileyerek, bunun da bir ilkesinintevekkül ve ilahi iradeye teslimiyet olduğunu, tedbirle beraber takdire rıza gösterilmesi gerektiğini, iman ve sekinet ile hadiseye yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Bugün insanoğlunun sahip olduğu tüm imkân ve yeteneklere rağmen temelde aciz ve zayıf bir varlık olduğunun ortaya çıktığını belirten Erbaş, dolayısıyla en güvenli sığınak olan Cenab-ı Hakkın eşsiz kudretine, ilim ve hikmetine olan inancı bir an bile yitirmeden O’na dayanıp güvenmek ve O’ndan yardım dilemenin, hayata dair büyük bir motivasyon sağlayacağını, bu konuda bütün insanlığa rehberlik yapacak olanların da kendileri olduğunu ifade etti.

Etken ve sonuçların ne olursa olsun, yaşanılan her hadisenin imtihan olduğunun düşünülmesi gerektiğini, insanın karşısına çıkan her türlü sıkıntı, meşakkat, acı, yokluk, musibet ve derdin bu imtihanın bir parçası olduğunu, tüm önlemlere rağmen insanoğlunun musibete maruz kalabileceğini, bu yüzden aslolanın karşılaşılan olaylara soğukkanlı ve metanetli şekilde yaklaşmak ve zorlukların nasıl aşılabileceğine odaklanmak olduğunu bildirdi.

İlahi kanunlara aykırı hareket etmek, küresel felaketlere kapı aralıyor”

İnsanların bela ve musibetler karşısında önce tedbir alması gerekiğini söyleyen Erbaş, yaşanan iyi ve kötü olayların bütün olarak ele alınıp ümitsizliğe kapılmadan ayakta durabilecek bir dirence ve inanca sahip olmanın önemine değinen Erbaş, bu açıdan millete rehberlik yapacaklarını belirtti. Allah’ın bu dünya için koyduğu ilahi kanunlara aykırı hareket etmenin, Allah’ın yeryüzüne bahşettiği eşsiz ve mükemmel sisteme muhalefet etmek manasına geldiğini bildiren Erbaş, bunun da küresel felaketlere kapı aralayan vahim bir hata olduğunu söyledi.

Erbaş, bu bakımdan dünyaya emanet ve sorumluluk bilinci ile yaklaşarak gücümüzün yettiği hususlarda üzerimize düşeni harfiyen yapmak ve gerekli tedbirleri almanın tartışılmaz bir zaruret olduğunu kaydetti.

“Sorumluluk bilincinin ihmal edilmesinin önemli bir payı var”

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ,“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah yaptıklarınızın çoğunu affediyor” şeklinde buyurduğu ayetini daha fazla insana ulaştırmaları gerektiğini söyleyen Erbaş, başa gelen musibetler için muhasebe yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Elerimizle yapılan işlerin iyi işler olması gerektiğini belirten Erbaş, bugün küresel boyutta yaşadığımız sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının, ihtiraslarının, sorumluluk bilincini ihmal etmesinin önemli bir payı bulunduğunu söyledi.

Küresel bir çevre sorunu olarak havanın, suyun, toprağın kirletilmesinin başta insan olmak üzere her bir canlısı ile tüm gezegeni etkileyecek büyüklükte bir mesele olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı, bahsedilen bu olumsuz tablonun, esasında insanoğlunun hatalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Erbaş, insanın çevre ile olan ilişkisinin güzel ahlak, salih amel ve emanet anlayışı ile tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı, aksi durumda yaşanacak çevresel krizlerin, küresel çapta musibetlerin, dünyayı tamamen kaos ve kargaşaya sürüklemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Tedbir ve tevekkül de fiili dua mesabesinde”

Daha güzel ve güvenli bir gelecek için insanların yaşadığı şeyleri imtihan olduğunu düşünerek nefis muhasebesi yapmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Erbaş, bu musibetlerle baş edilirken duanın asla göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi. Erbaş, tedbir ve tevekkülün de fiili dua mesabesinde olduğunu söyledi.

Sözlü duanın ise müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağı, en etkili devası olduğunu ifade eden Erbaş, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a iltica etmek anlamına gelen duanın, insanlar için büyük bir imkân ve nimet olduğunu bildirdi.

Şimdi herkesin koronavirüs salgınını birlik beraberlik içinde atlatmak için sebat, azim ve sabırla mücadele etmesi gerektiğini bildiren Erbaş, bu musibetten dersler çıkarılması gerektiğini, tedbirlere uyulması ve takdire rıza gösterilerek tevekkül edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dua, tevbe, tesbihat ve tefekkür ile beraber maneviyatın güçlendirilmesi lüzumluluğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı, birbirimize karşı duyarlı ve anlayışlı olmamız gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, musibet ve belalar karşısında tedbir, tevekkül, ibret alma ve dua ekseninde bilinç oluşturma amacıyla emek verdiklerini bildirerek, olayın bu yönünü çok önemsediğini söyledi. Erbaş, bu hususların ihmal edilmesi durumunda özellikle genç nesillerin zihinlerinde bela ve musibetleri anlama ve anlamlandırma konusunda eksikliklerin olması gibi bir riskin doğacağını söyledi.

“Teşkilatımız seferber oldu”

Pandemiyle mücadele sürecinin başından bu yana kadar geçen zamanda  illerde yürütülen hizmetleri değerlendiren Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hep olduğu gibi milletin en zor zamanlarında en yakınında olduğunu belirtti. Milletin her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber olduklarını vurgulayan Erbaş, toplum için Diyanet’in, camilerin ve hocaların ne kadar mühim bir değer olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Hocaların bir kısmının yorulmuş ve yıpranmış olabileceini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı, dolayısı ile personelin moral, motivasyon ve heyecanını canlı tutmaları gerektiğini, bu noktada biraz özel gayret gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“Dijital ortamlar üzerinden irşad hizmetleri yürütülmeye çalışıldı”

Erbaş, pandeminin irşad hizmetlerini fazlasıyla etkilediğini söyleyerek bu şartlarda ilgili hizmetlerin dijital ortamlar üzerinden yapılmaya çalışıldığını, bu noktada da dijital platformları daha güçlü, etkin, planlı ve profesyonel kullanmaları gerektiğini kaydetti.

İller bünyesinde yapılan bu tür çalışmaların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş,  dijital ortamlar üzerinden söylenilen her sözün kalıcı mahiyette olduğunu söyledi.

Dolayısı ile bu alandaki irşat hizmetlerinin çok daha büyük bir hassasiyet gerektirmekte olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı, bu bağlamda çok güzel çalışmalar olduğu gibi zaman zaman özensiz ve gelişigüzel uygulamaların da  baş gösterebildiğini belirtti. Bunun için müftülüklere gönderilen talimata riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek hizmetlerin takip ve koordine edilmesi amacıyla bir komisyon da oluşturmaları gerektiğini ifade etti.

“Bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor”

Pandemi sürecinde Diyanet TV ve radyolarının ne kadar gerekliği olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Erbaş, bunun büyük bir olanak olduğunu daha yakından müşahade ettiklerini, pek çok hizmetlerini ve özellikle irşat faaliyetini medya araçları üzerinden yaptıklarını ifade etti. Dolayısıyla başta Diyanet Televizyonu olmak üzere yayınların millete tanıtılmasının çok daha hayati ve mühim bir hale geldiğini kaydeden Erbaş, bu çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Erbaş’tan önemli uyarılar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın ile mücadele sürecinde alınan önlemler çerçevesinde yürütülen hizmetlerle ilgili ikazlarda bulunarak başta cami cemaati olmak üzere, Kur’an kursları, aile, gençlik ve manevi rehberlik alanlarındaki muhatap kitlenin muhafaza edilmesi ve hatta daha da artırmak için gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Elbette salgın kurallarından taviz vermeden bu çalışmaları yapabilmenin yollarını bulmak zorunda olduklarını söyleyen Erbaş, örneğin sosyal medya üzerinden ve diğer tüm imkanlarıyla Cuma namazının ve söz konusu hizmetlerinin önemine dair çalışmalar yapmaları gerektiğini, aynı şekilde cemaatin ve muhatap kitle ile, hocaların telefon ve benzeri yollar ile iletişimini devam ettirmesini önemsediğini belirtti.

“Zaman zaman hocalarımızı zora sokan durumlar olabilmektedir”

Camilerde koronavirüs tedbirlerine riayet etme noktasında büyük oranda düzen olsa da bazen hocaları zora sokan kötü durumların yaşanabildiğini belirten Erbaş, mülki idarelerle işbirliği içerisinde yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılara karşı hassasiyetin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ali Erbaş, cuma namazları ve diğer durumlarla muhtemel sorunları Valilerin de inisiyatifi ile yeri ve zamanında çözülmesine ihtimam gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@