22.10.2018, 00:06

Anlayın Artık!

Mefkûremiz"le uzaktan yakından alâkası olmayan yavan söylemleri, cambazlıktan başka bir işe yaramayan tutum ve davranışları terketme zamanı gelmedi mi?!..Küçük dünyalarında basit çıkarları için büyük laflar edip, bunu memleket meselesi ve dava adanmışlığı olarak pazarlayanları, ele geçirdikleri köşebaşlarından alaşağı etme zamanı geldi mi?!..Dava derinliğine, tarihsel sorumluluklarımıza, küresel konjönktüre ve Büyük Türkiye'ye dair hiçbir kanaati, vizyonu ve heyecanı olmayan riyakarlara hadlerini bildirme zamanı geldi mi hala?!..Çıkarcı STK'cı, yalancı politikacı, yalaka bürokratlara pirim vermekten vaz geçme zamanı geldi mi?!..Az sıkıştığında kuyruğunu kıstırıp sıvışan, işler yoluna girince “merkez”i gaspedip ganimet kapma ve yağmalama yarışına giren kelepircilerin saltanatlarını sona erdirme zamanı gelmedi mi daha?!..Hele hele bu yüzsüz hergelelerin, şuurlu mefkure sahibi adamları yollarında engel olarak görüp ortadan kaldırmak için kılıç sallamalarına dur deme zamanı gelmedi mi?!..Yokluk zamanlarında azıcık kazançlarından Hakk’ın rızası için infak eden, varlık zamanlarında da ganimet peşine düşmeyerek imtihanlarını güzelce veren hasbilere, milletin emanetlerine sahip çıkacakları, millete ve devlete kutsal bir ibadet aşkıyla hizmet edebilecekleri görevleri tevdi etmenin zamanı gelmedi mi?!..Kimselerin ortalarda görünmeye cesaret edemediği şubat soğuklarının puslu günlerinde, mevzi değiştirmeden, mangal gibi yürekleriyle inancı ve davası safında dimdik duran,  çelik yumruklarını göğe yükselterek zalimlere karşı Hakk’ı haykıranların artık işe koşulma zamanı gelmedi mi?!..Hakkı hâkim kılma adına yıllarını "kutlu mücadele"ye adamışların, soylu davamız adına bedel ödemişlerin, bu ülkenin asıl omurgasını oluşturan sessiz ve onurlu insanların, gerçek "dava adamları"nın önünü açma zamanı gelmedi mi hala?!..


Bu Azîz Millet, kendine lâyık idareciler istiyor siyasette, bürokraside ve stk larda..Bu Necîb Millet, kendi nezdinde ciğeri beş para etmeyen simsarlardan, taklacılardan, altına zâlim üstüne yalakalardan, ne oldum delisi züppelerden, kifayetsiz muhterislerden, kasıntılı meymenetsizlerden bıktı!..Vicdanlarda kirlenmiş, kendini temsil etmeyen, kendine hizmet etmeyenleri istemiyor bu millet, istemiyor!

Anlayın artık!


. . .

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@